1. Helpcentrum
  2. De wetenschap
  3. De wetenschap van klimaatverandering

Eco Educatie

Bij Tree-Nation is een groot deel van onze missie om anderen voor te lichten over klimaatverandering.

Daarom voeren we constant onze eigen onderzoeken uit waarvan we via twee artikelreeksen en een visuele reeks de bevindingen met je delen:

#CarbonCatchers

In deze reeks wordt uitgezocht op welke manieren we nu precies CO2 en andere broeikasgassen die klimaatverandering veroorzaken uitstoten.

#ClimateDictionary
In deze reeks worden bepaalde sleutelbegrippen uitgelegd die vaak gebruikt worden als het gaat om klimaatverandering en wordt voor iedereen duidelijk gemaakt wat de betekenis en impact is van elk aan klimaatverandering gerelateerd onderwerp.

Klik op de hashtags hierboven om elke individuele reeks te ontdekken of vind al onze materie onder de hashtag: #EcoEducation