Hoe selecteert Tree-Nation een project en wat is het proces?

We zoeken projecten die een betekenisvolle bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering, het herstellen van de biodiversiteit en het ondersteunen van lokale gemeenschappen

We onderscheiden daarom drie manieren om klimaatverandering te bestrijden. We zien ze terug in de projecten die gericht zijn op een breed scala aan hoofdoorzaken van klimaatverandering: 

Invloed: Projecten die rechtstreeks klimaatverandering bestrijden. Zij richten zich op het afvangen van CO2-uitstoot. Deze projecten vinden vaak plaats in tropische gebieden (wegens ideale omstandigheden) en richten zich op snelgroeiende soorten. 

Oorzaak: Projecten die de oorzaken van klimaatverandering beperken zoals ontbossing en moderne landbouw.

Gevolg: Projecten die de gevolgen van klimaatverandering verlichten zoals ontbossing, landerosie, ondervoeding, armoede en het uitsterven van soorten (verlies aan leefomgeving).

Bomen hebben vele voordelen, een enkel project kan daarom gericht zijn op meerdere oorzaken.

Het lokale team is een ander essentieel criterium dat wij hanteren bij het selecteren van een project. We willen er zeker van zijn dat het lokale team professioneel en ervaren is. Daarnaast zijn sociale verantwoordelijkheid (zoals het erkennen van gendergelijkheid) en betrokkenheid bij onze missie selectievoorwaarden.

We vermelden deze “key elements” van het project in de “About” sectie van elk project, zodat je ze kunt raadplegen:

Iconen

Meestal zijn er enkele maanden nodig om een project in zijn geheel te beoordelen zonder de controlebezoeken die we uitvoeren mee te tellen.