Plan Vivo-certificering

PLAN VIVO CO2-CERTIFICERING:

                                                                         PLAN VIVO CO2-CERTIFICERING

Het Plan Vivo-systeem is een raamwerk dat is gebaseerd op het gebruik van duurzaam land door gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Plan Vivo-projecten en -programma's zorgen voor koolstofopslag op de lange termijn en andere lokale voordelen, zoals biodiversiteit en armoedebestrijding. Het systeem omvat een « Plan Vivo-standaard » die criteria bevat waaraan elk project moet voldoen met betrekking tot koolstof, levensonderhoud en ecosystemen. Projecten worden vastgelegd door Stichting Plan Vivo die zorgt voor een onafhankelijke validatie volgens de normen. 

Plan Vivo System biedt gemeenschappen in ontwikkelingslanden een mechanisme om toegang te krijgen tot financiering van ecosysteemdiensten. Fondsen zijn de katalysator voor gemeenschapsactie, ze dienen om het vermogen te versterken van gemeenschappen om de natuurlijke en productieve ecosystemen waarvan ze afhankelijk zijn te beschermen, herstellen en verbeteren. Daarnaast leveren ze ook algemene publieke goederen. 

De afgifte van deze voordelen wordt beschreven door de Plan Vivo-certificering - Een dienstcertificering voor het milieu die staat voor de langetermijnvastlegging van één ton CO2, die bijdraagt aan ecologische en sociale voordelen: 

  • Behoud van biodiversiteit door uitbreiding en versterking van beschermde gebieden en soorten.
  • Armoedebestrijding en ontwikkeling van duurzaam levensonderhoud door duurzame landbouw en de oprichting van een micro-onderneming.
  • Levering van duurzame bio-energie.
  • Aanpassing van natuurlijke ecosystemen aan klimaatverandering (zoals belangrijke bescherming van stroomgebieden, bodemstabilisatie of regionale microklimaatregulering).