Wat is de CO2-compensatiemethode van Tree-Nation?

Aan elke boomsoort bij Tree-Nation is een bepaalde hoeveelheid aan CO2-compensatie gekoppeld.

CO2-compensatiewaarden zijn altijd schattingen, ook wanneer ze gecertificeerd zijn. Er zijn een boel factoren die beïnvloeden hoeveel CO2 een boom kan opnemen: de soort, de variant, maar ook het gebied en klimaat waarin de boom geplant wordt, naast nog een aantal andere factoren.

In de bosbouwsector wordt koolstofopname en -opslag meestal berekend per hectare. Bij Tree-Nation hebben we onze eigen methode ontwikkeld om een CO2-waarde per boom te kunnen geven, zodat we jouw steun aan zowel CO2 als aan bomen kunnen koppelen.

Boom Quercus Petraea

Voor elke boomsoort in een bepaald project houden we rekening met het klimaattype van het gebied, boomhoogte, stamdikte, groeipatroon (snel- of langzaamgroeiend), en de CO2-periode van die boom. Voor deze CO2-periode gaan we ervan uit dat de meeste koolstof in de groeiperiode van de boom wordt opgenomen. Deze groeiperiode kan 10 tot 35 jaar duren, afhankelijk van de soort. Voor onze berekeningen gebruiken we alleen deze periode en begrenzen we die op 20 jaar, dus koolstof na die 20 jaar wordt niet meegerekend. Dit betekent dat de bomen die we planten meer compenseren dan wat uit onze berekeningen komt.

Koolstofvoordeel

Wanneer beschikbaar, maken we onze resultaten nauwkeuriger door onze waarden te vergelijken met bestaande certificatieberekeningen en resultaten uit de wetenschappelijke literatuur voor vergelijkbare systemen en soorten. Zonodig passen we de waarden aan.

Onze schattingen zijn met opzet voorzichtig en lager dan de echte waarden zodat onze sponsors de compensatiewaarden kunnen claimen zonder zich zorgen te hoeven maken.