Waar zijn bomen het meest nodig?

Bomen zijn het hardst nodig in de tropen, maar ook in vrijwel alle andere gebieden op de wereld.

De tropen zijn de geschiktste plantlocatie om klimaatverandering en ontbossing te bestrijden. Bomen hebben echter zo veel voordelen voor mens en milieu dat het nodig is om naast de invloed op koolstof ook de specifieke voordelen voor elk gebied te begrijpen. Het bieden van een keuze in soorten bij de projecten is ook belangrijk voor de missie van het project omdat vrijwel alle gebieden baat hebben bij een grotere variatie in bomen.

In de tropen (het gebied tussen de twee keerkringen) krijgen bomen het meeste zonlicht en zijn de natuurlijke omstandigheden ideaal voor hun groei. Daarom vangen bomen daar de grootste hoeveelheid CO2 af in de minste tijd. Tegelijkertijd leeft 85% van de landdieren in de regenwouden en doordat hier ook de meeste ontbossing plaatsvindt, worden veel van deze soorten met uitsterven bedreigd.

Gebieden met een droog of een woestijnklimaat zijn niet ideaal voor het afvangen van CO2, maar het planten van bomen in deze gebieden kan wel een grote rol spelen in het voorkomen van ondervoeding en hongersnoden. Boomsoorten met diepe wortels helpen daarnaast ook bij het bestrijden van verwoestijning.

In Europa of de VS is er geen directe dreiging van ontbossing. Sterker nog, er komen daar ieder jaar bomen bij. De bomen hier groeien langzamer waardoor deze gebieden een lagere prioriteit hebben wat betreft de strijd tegen klimaatverandering. Er zijn echter wel andere dreigingen, zoals het grote verlies van insecten (lees over de Insecten-apocalyps) waardoor we goede redenen hebben om ook in deze gebieden bomen te planten en om boslandbouw te promoten als een duurzame manier om met onze landbouw om te gaan.

Een aantal specifieke gebieden komt regelmatig in het nieuws vanwege bosbranden, zoals Brazilië en Australië. Het is belangrijk om ook hier te planten (en dat doen we ook), maar in de media wordt gefocust op de noodtoestand en de aandacht stopt al snel wanneer de branden uitgewoed zijn, terwijl het belangrijk is om te begrijpen dat die problemen oplossingen nodig hebben op de lange termijn en blijvende toewijding.

Lees ook: Waar worden de projecten uitgevoerd? en Hoe selecteer ik een project en boomsoort?

'Waarom in de tropen?' uitgelegd met drie grafieken:

tropische zone

Tegenwoordig, dankzij wetten die bossen in ontwikkelde landen beschermen, is het ontbossingsprobleem naar de tropen verplaatst. Hier is de politieke infrastructuur vaak te zwak om de bossen daar voldoende te beschermen.

Biodiversiteit tropische zone

85% van de biodiversiteit op het land leeft in de tropen en wordt daarom bedreigd door ontbossing, met veel soorten op de rand van uitsterving.

Tropische Zone Schaarste van hulpbronnen

Mensen in de tropen hebben enkele van de laagste inkomens, wat twee dingen betekent:
1. Ze hebben niet de financiële dan wel politieke middelen om het ontbossingsprobleem zelf op te lossen.
2. Hier bomen planten geeft hen betere inkomstenbronnen, waardoor zowel een sociaal als milieuprobleem tegelijkertijd wordt aangepakt.