Waarom zou ik mijn CO2-uitstoot moeten compenseren?

We moeten gewoon zien waar we nu staan, nu klimaatverandering eindelijk door iedereen wordt erkend als een onmiskenbare waarheid en een bedreiging voor de toekomst.

CO2-neutraal worden 

Er zijn 2 manieren om als burger CO2-neutraal te worden: 

  • door jouw uitstoot tot nul terug te brengen. 
  • door jouw uitstoot te compenseren via een Koolstofafvang en Opslag -project (Carbon Capture and Storage - CCS) of een Emissievermijdingsproject. 

Maar de beste oplossing is om beide te doen: verminder zo veel als je kunt, en compenseer dan wat er nog over is. Bij Tree-Nation hebben we een methodiek ontwikkeld die die laatste stap verkent.

Luisteren (of niet) naar de publieke consensus 

In theorie is het logisch om in de eerste plaats te focussen op het verminderen van uitstoot, omdat dit uiteindelijk zal moeten gebeuren om klimaatverandering te stoppen. 20 jaar geleden zou dit waarschijnlijk de verstandigste beslissing zijn geweest. We hebben vandaag echter een stadium bereikt waarin het verlagen van onze uitstoot tot nul, de klimaatverandering niet eens zal stoppen, omdat we ook de reeds uitgestoten koolstof die in onze atmosfeer zweeft, moeten opslaan. Compensatie speelt ook een essentiële rol bij het vertragen van het omslagpunt waarin klimaatverandering onomkeerbaar wordt, waardoor we een zeer noodzakelijke tijd hebben om onze transitie naar duurzaamheid te voltooien.

Om een scenario te bereiken waarin de wereld op 1,5ºC boven het pre-industriële niveau blijft, omvat het plan van de Overeenkomst van Parijs oplossingen voor koolstofopslag. Zonder CO2-compensatie schakelen we over naar een scenario van 3 tot 4ºC boven het pre-industriële niveau. Met andere woorden, een doemscenario.

Vijftien jaar geleden was de publieke consensus (of trend) om 100% prioriteit te geven aan vermindering. Compensatie werd zelfs als negatief ervaren, omdat het als een excuus kon worden gezien om niet te verminderen.

Tree-Nation ontving in 2006 bij de oprichting een brief van Greenpeace om alle activiteiten stop te zetten. We gingen verder. 

Vijf jaar geleden was de publieke consensus verschoven naar een plaats waar niet alleen compensatie werd geaccepteerd, maar ook als onderdeel van de oplossing werd gezien. 

Tegenwoordig is de verschuiving zelfs nog groter geworden, en wordt compensatie niet alleen als essentieel gezien, maar door sommigen beschouwd als de goedkoopste en snelste oplossing om klimaatverandering te bestrijden!

Wat een reis van 15 jaar geleden! Toen we Tree-Nation in 2006 begonnen, waren we er trots op pioniers te zijn. Dit betekent vaak dat we tegen de conventionele wijsheid ingaan, en we geloven dat het belangrijk is om niet te rusten in de comfortabele positie waarin we ons nu bevinden, namelijk waar de consensus is. 

Onze missie is om naar de toekomst te kijken. Dat is altijd zo geweest.

Morgen is waar het om gaat. Wij geloven dat de consensus weer zal veranderen en compensatie niet beschouwd wordt als een secundaire oplossing of een essentieel onderdeel van de verandering, maar als het allereerste wat we zouden moeten doen. Hieronder leggen we uit waarom.

Uitstoot verminderen is moeilijk 

Laten we duidelijk zijn, er is geen alternatief voor het verminderen van jouw uitstoot. Dit moet gebeuren, het kan niet anders. Wat we hier aanbieden, is een methode om jouw uitstoot sneller te verminderen, niet een manier om aan deze onvermijdelijke plicht te ontsnappen.

De harde waarheid is dat het verminderen van de uitstoot echt moeilijk is. Het kost ook tijd. We moeten gewoon zien waar we nu staan: ook al is klimaatverandering eindelijk door iedereen erkend als een onmiskenbare waarheid en is elk bedrijf zich daar perfect van bewust, ze blijven producten en diensten verkopen die vervuilen. En tot nu toe blijven klanten ze kopen. Er is geen drastische verbetering aangebracht, behalve enkele recente (en verbazingwekkende) successen in specifieke sectoren zoals energie (met zonne-energie) en transport (met elektrische voertuigen).

De transitie naar duurzaamheid moet niet worden onderschat. En dit is de reden waarom “eerst verminderen, daarna compenseren” misschien niet goed voor jou werkt. 

Tijd is het probleem 

Wanneer je aan klimaatverandering denkt, zou je het als een tikkende bom moeten zien. Het is een tijdskwestie. We hebben nog maar een paar jaar voordat de klimaatverandering een omslagpunt bereikt dat het onomkeerbaar zal maken.

En als je aan duurzaamheid denkt, moet je het zien als een reis, een lange transitie die niet in één dag wordt gerealiseerd. Bij ons hoor je vaak de term duurzaamheidstransitie om aan te geven dat dit geen alles-of-niets-proces is, dat het tijd en veel kleine stapjes kost.

Daarom moet je vanuit een tijdsperspectief nadenken over jouw duurzaamheidstransitie. Aan de ene kant moet je zo snel mogelijk gaan omdat de klimaatverandering dat vereist. Aan de andere kant is dit een nauwgezet en langdurig proces dat tijd kost, hoe graag je het ook wilt inkorten. Tijd is de ware reden waarom we onze eigen methodologie hebben ontworpen.