Waarom zouden we bomen moeten planten?

In 2019 bleek uit onderzoek van het Crowther Lab dat bomen planten mogelijk de goedkoopste en effectiefste manier is om klimaatverandering te bestrijden. Daarnaast hebben bomen ook nog veel meer geweldige voordelen voor mens en milieu.

Boom planten in Tanzania

Er zijn twee oplossingen om klimaatverandering te bestrijden: we kunnen de uitstoot van broeikasgassen verminderen of we kunnen CO2 uit de atmosfeer vangen. De focus ligt al heel lang op het verlagen van de uitstoot, maar de huidige wetenschappelijke consensus is dat dat helaas niet voldoende is. Daarom is koolstofafvang (en vooral herbebossing) onderdeel van de oplossingen uit het Parijs-akkoord die essentieel geacht worden om de temperatuurstijging onder de 1,5ºC ten opzichte van het pre-industriële tijdperk te houden.

Bomen nemen CO2 op door de C (koolstof) op te slaan en de O2 (zuurstof) weer vrij te laten. Andere koolstofafvangoplossingen worden ontwikkeld, maar herbebossing is verreweg de efficiëntste en goedkoopste oplossing, waarschijnlijk zelfs meer dan 100 keer goedkoper dan de op één na beste oplossing.

Een ander belangrijk verschil is de hoeveelheid andere geweldige voordelen van het planten van bomen. Bomen dienen als habitat voor miljoenen soorten planten en dieren, zorgen voor inkomsten voor lokale bevolkingen, geven ons en ons vee voedsel en medicijnen, halen gifstoffen uit de lucht, maken onze rivieren en andere watervoorraden schoon en nog veel meer. Plus: ze zijn natuurlijk.

Maar we verliezen nu ieder jaar bomen door ontbossing. Ongeveer 17% van klimaatverandering wordt veroorzaakt door het verlies van bomen. Die impact op de uitstoot van broeikasgassen is zelfs groter dan die van de gehele transportsector. We kunnen dus niet doen alsof we klimaatverandering bestrijden als we niets aan doen aan ontbossing.

Niet als doel, maar gewoon omdat bomen helpen bij de bedreigendste problemen waar onze generatie mee te maken heeft: vervuiling, uitstervende soorten, klimaatverandering, verwoestijning, ontbossing, overstromingen, armoede, ondervoeding en zelfs dodelijke virussen. Voor veel van deze problemen is het planten van bomen een belangrijk onderdeel van de oplossing.

Bij Tree-Nation streven we ernaar om tegen 2050 1 biljoen bomen te planten.

Bij Tree-Nation zetten we ons in om tegen 2050 1 biljoen bomen te planten. Wij beschouwen de mijlpaal van 1 biljoen bomen als voldoende om een volledig einde te maken aan het voortdurende wereldwijde verlies van bomen. Hierdoor wordt in feite de ontbossing opgelost, terwijl ook minstens 250 miljard ton reeds uitgestoten CO2-deeltjes uit de atmosfeer kunnen worden opgevangen.

Lees meer over onze missie om 1 biljoen bomen te planten

Lees meer over de voordelen van bomen