Kan Tree-Nation op verzoek een project openen in een specifiek land?

We kunnen, binnen een redelijk tijdsbestek, een nieuw project op verzoek openen.

Als je in een bepaald land waar we nu nog geen projecten hebben, wilt aanplanten, kunnen we een project voor je openen onder bepaalde voorwaarden. 

Neem alsjeblieft contact met ons op. Ten eerste zullen we dan bevestigen of we daadwerkelijk een project kunnen openen in de gevraagde regio. In sommige landen is het namelijk niet mogelijk omdat deze landen als te gevaarlijk beschouwd worden of onder embargo staan. 

We vragen een minimum sponsor-budget van 15.000 € voor een project. Er zijn geen verdere kosten verbonden aan de opening. Je moet wel een M.V.O. tekenen en rekenen op een tijdsbestek van 1 tot 3 maanden voor de levering en de start van het aanplanten van bomen in het nieuwe project.

Als je bedrijf zo’n project wil starten, neem dan alsjeblieft contact op met je Tree-Nation Forest Success Manager.