REDD+-projecten

REDD+ is een internationaal raamwerk waarvan de naam staat voor “vermindering emissies door ontbossing en bosdegradatie, instandhouding bestaande koolstofvoorraden in bossen, duurzaam bosbeheer en verbetering koolstofvoorraden in bossen.”

De Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC) schat dat ontbossing en bosdegradatie verantwoordelijk zijn voor ongeveer 12% van alle wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, en daarom een grote bijdrage leveren aan klimaatverandering.

Het REDD+ raamwerk stimuleert ontwikkelingslanden om ofwel de uitstoot van broeikasgassen te verminderen ofwel de verwijdering van kooldioxide uit de atmosfeer door bosland te vergroten. Bovendien kan REDD+ naast het matigen van klimaatverandering nog andere substantiële voordelen opleveren. Deze kunnen bijvoorbeeld positieve effecten op de biodiversiteit, aanpassing aan de klimaatverandering, emissiearme ontwikkeling en versterking van de rechten en het levensonderhoud van bosbewoners omvatten. REDD+ kan ook actie van de particuliere sector stimuleren en samenwerking met bedrijven mogelijk maken om de ontbossing die gepaard gaat met de productie van belangrijke mondiale grondstoffen te verminderen. Het kan dit doen door extra stimulansen te bieden voor duurzaam land- en bosbeheer, evenals voor investeringen in governance op het gebied van landgebruik, grondbezit en ruimtelijke ordening, en capaciteit voor bosbeheer. 

REDD+ projecten worden vaak geassocieerd met VCS/CCB-certificering.