VCS- en CCB-certificering

CO2- en bosbeheercertificeringen van derden voegen een tweede garantielaag toe, buiten Tree-Nation, voor maximale transparantie.

  Verified Cabon Standard CO2 Certification

                                                                                        Verified Cabon Standard CO2 Certification

Het VCS-programma is 's werelds meest gebruikte vrijwillige broeikasgasprogramma. Meer dan 1.600 gecertificeerde VCS-projecten hebben samen meer dan 500 miljoen ton koolstof- en andere broeikasgasemissies uit de atmosfeer verwijderd. 

Het programma biedt de Verified Carbon Standard, een wereldwijde standaard voor projecten voor het verminderen en verwijderen van broeikasgassen.

Projecten die in het kader van het VCS-programma zijn ontwikkeld, moeten een streng beoordelingsproces volgen om gecertificeerd te worden. VCS-projecten bestrijken een breed scala aan sectoren, waaronder hernieuwbare energie (zoals wind- en waterkracht projecten), bosbouw (inclusief het voorkomen van ontbossing) en andere. Emissiereducties die door het VCS-programma gecertificeerd zijn, komen in aanmerking voor uitgifte als VCU's, waarbij één VCU staat voor één ton broeikasgasemissies verwijderd uit de atmosfeer. 

De VCS zal ervoor zorgen dat alle vrijwillige emissiereducties van projecten die onafhankelijk zijn geverifieerd aan de hand van de bijbehorende criteria (gedefinieerd als Voluntary Carbon Units (VCU's)) overeenkomen met echte kwantificeerbare, aanvullende en permanente emissiereducties van die projecten.

VCS maakt echter geen melding van de waarborging die verband houdt met ecosysteemdiensten of biodiversiteit.

Certificering Climate, Community and Biodiversity Standaard (CCB)

                                                                                    Certificering Climate, Community and Biodiversity Standaard (CCB)

 

De Climate, Community and Biodiversity (CCB) verzekert dat landbeheerprojecten zijn uitgevoerd met gebruikmaking van de beste praktijken voor gemeenschapsbetrokkenheid en dat ze positieve voordelen opleveren voor lokale gemeenschappen en het behoud van biodiversiteit.

De gezamenlijke VCS+CCB-certificering biedt een manier om de kwaliteit van de CO2-credits te waarborgen en biedt tegelijkertijd extra voordelen die verder gaan dan CO2-beperking.

VCS / CCB-certificering wordt vaak geassocieerd met REDD+ projecten.