Projectvalidering en -verificatie bij Tree-Nation

Door onze 17 jaar ervaring met projecten in het veld, hebben we onze eigen projectverificatiemethode ontwikkeld. Hierdoor kunnen we uitstekende normen handhaven terwijl we onze missie bereiken om tegen 2050 één biljoen bomen te planten.

Introductie voor nieuwe projecten op ons platform

Voordat een project wordt geopend voor financiering op ons platform, moet het eerst een validatieproces ondergaan dat certificeert dat het project voldoet aan onze projectcriteria.

Alleen projecten met een bewezen staat van dienst die voldoen aan deze standaardvereisten zullen in staat gesteld worden om geld op te halen via de Tree-Nation-gemeenschap (deze projecten heten “affiliated projects”). We leggen nadruk op projecten die investeren in nieuwe herbebossing technieken, wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

Onze projectverificatiestrategie

Onze projectverificatie bestaat uit een combinatie van methodes voor projectanalyse, zowel ter plaatse als online, waarmee we elk van onze boomplantprojecten analyseren om de officiële Tree-Nation VQS (Verification Quality Score) te bepalen.

Bij Tree-Nation is het onze missie om een platform te creëren dat alle soorten projecten kan ondersteunen, zowel grote als kleine. Daarom delen we al onze projecten op in categorieën die worden bepaald door de omvang van de boomaanplanting.

Elke categorie brengt zijn eigen reeks verificatieverantwoordelijkheden met zich mee waaraan onze projecten moeten voldoen. Hogere categorieën, bedoeld voor grotere projecten, moeten aan zwaardere verificatieverantwoordelijkheden voldoen, terwijl dit bij lagere categorieën het tegenovergestelde is.

De verificatieverantwoordelijkheden worden periodiek door Tree-Nation geanalyseerd om de VQS van een project te produceren, die ons eigen oordeel geeft over de kwaliteitsnormen van het gegeven project. Al onze projecten moeten een minimum VQS score behalen om aangesloten te worden en later op het Tree-Nation platform te kunnen blijven. Projecten met hoge VQS scores krijgen toegang tot een groter Tree-Nation sponsorbestand.

Vergeet niet dat elk aangesloten Tree-Nation project naast zijn VQS ook onze gedragscode heeft ondertekend, waarmee het zich inzet tot het naleven van fundamentele milieu-, sociale en arbeidsnormen. Bekijk onze gedragscode hier.

Onze verificatie-elementen

Onze lijst van verificatie-elementen omvat maar is niet beperkt tot het volgende:

 1. Locatie van het project
 2. Administratie van de juridische entiteit van het project
 3. Interviews met belangrijk projectpersoneel
 4. Missie van het project
 5. Projectstrategie
 6. Projectactiviteiten en aanplantmethoden
 7. Projectdocumentatie
 8. Projectvalidatieverslagen
 9. Selectie boomsoorten
 10. Aanplantlocaties
 11. Overlevingskansen van de bomen
 12. Strategie voor boomonderhoud
 13. Bewijs van aanplanting (met behulp van foto's met geotags)
 14. Milieuvoordelen
 15. Sociale voordelen
 16. Vrijwillige broeikasgasnormen (VCS/CCB, Gold Standard, PlanVivo, REDD+)
 17. Kruiscontroles met lokale bosbouwautoriteiten
 18. Beoordelingen door deskundigen
 19. Beoordelingen door bezoekers ter plaatse
 20. Tijdsverloopfoto's met satellietbeelden
 21. Audits ter plaatse
 22. Uitwisseling van aanplantgegevens met andere herbebossingsorganisaties

On-site bezoeken

Al onze aangesloten projecten, ongeacht hun categorie, zijn verplicht een audit ter plaatse door Tree-Nation te ondergaan. Het enige verschil tussen de categorieën is frequentie van de bezoeken, aangezien projecten in categorieën met een hoog volume vaker een audit moeten ondergaan.

Het doel van deze audits ter plaatse is controleren of alle gegevens die het project digitaal op ons platform invoert, correct zijn. Als dit niet het geval is, zal het project gedwongen worden zijn projectpagina aan te passen om juiste informatie weer te geven en zal diens VQS-score worden verlaagd.

We houden gedurende de gemiddelde levensduur van een boom toezicht op de plantplaatsen, die tussen 10-20 jaar ligt, om ervoor te zorgen dat de bomen en terreinen niet voor andere doeleinden worden gebruikt (bijv. houtskool, hout voor de bouw, graanplantages, veeteelt, enz.)

Toegang tot VQS

Omdat de VQS score een nieuw hulpmiddel blijft in de verificatie-toolbox van onze Projectafdeling, wordt hij nog niet gepubliceerd op het Tree-Nation profiel van het betreffende project. We verwachten in de nabije toekomst systematisch VQS-scores te publiceren en bij te werken op het Tree-Nation platform.

Voorlopig moet elke VQS-score vergezeld van een verificatierapport worden aangevraagd bij de Projectafdeling van Tree-Nation.