Zijn alle projecten gecertificeerd?

Sommige van onze projecten hebben een certificering van een derde partij en andere niet.

Elk type heeft zijn eigen voordelen. Ondanks hun naam beschouwen we niet-gecertificeerde projecten zeker niet als minderwaardige projecten. Dit zijn slechts 2 verschillende en valide strategieën voor het planten van bomen. 

Tree-Nation combineert haar eigen set aan CO2-meetinstrumenten aangevuld met verificatie- en certificeringsnormen van derden om te voldoen aan de hoogste CO2-compensatievereisten. Deze veelgestelde vragen zijn gericht op certificeringen.

Waarom certificeren

CO2- en bosbeheercertificering van derden voegen een tweede garantielaag toe, buiten Tree-Nation, voor maximale transparantie. Ze creëren normen die ervoor zorgen dat herbebossingsprojecten financiële steun krijgen van grootschalige partners. 

Welke certificering

We zijn erg trots om samen te werken met VCS, Gold Standard en Plan Vivo.

Dit zijn de beste en meest gerenommeerde certificeringsnormen die in ons vakgebied bestaan. 

Certificeringsbeperkingen

Despite their obvious benefit, CO2 certifications are also very complex and costly processes that need Ondanks hun duidelijke voordeel zijn CO2-certificeringen ook zeer complexe en dure processen die jaren nodig hebben om op te zetten en veel extra werk vergen voor de planter. Daarom heeft een CO2-certificering alleen zin bij zeer grootschalige, CO2-gerichte projecten. Vaak is het gewoon niet de focus van een project: bomen hebben veel andere voordelen dan koolstofvastlegging: als een bron van voeding en medicijnen of voor het verbeteren van de bodemproductiviteit en het bestrijden van woestijnvorming en ontbossing. Hoewel certificeringen verder gaan dan koolstof, kunnen ze soms branchegericht zijn en niet altijd met genoeg aandacht voor inheemse boomsoorten. 

Een andere strategie

In een CO2-gecertificeerd project zijn de geselecteerde bomen vaak bestemd voor houtproductie, die bomen zullen de komende 20-30 jaar dus geen direct economisch voordeel opleveren voor landeigenaren. Meestal is de strategie voor die gecertificeerde projecten om kleine landeigenaren elk jaar een klein bedrag te betalen voor elke boom die nog in leven is. Die betalingen kunnen lopen tot wel 20 tot 30 jaar, wat een economische stimulans is voor de landeigenaren en een goede garantie op goed onderhoud voor de bomen. 

Wanneer een project niet is gecertificeerd, bestaan dergelijke regelingen zelden, wat betekent dat er een andere reden moet zijn voor landeigenaren om belang te hebben bij het beschermen van hun bomen. In dit geval moet het economische voordeel dus direct van de bomen worden geoogst. Dit gebeurt door het maken van een eerste werkplan met de landeigenaren om te bepalen welke soort ze willen, wat afhangt van de voordelen die de soort hen kan brengen. Het is dan zinvol om te focussen op soorten die landeigenaren in relatief korte tijd (4-5 jaar) van een inkomen kunnen voorzien, zoals fruitbomen. Het planten van bomen vergt een enorme inspanning van de landeigenaren, die zij zien als een investering in hun land. Deze aanpak kan dezelfde motivatie en positieve resultaten opleveren, terwijl het veel economischer is, omdat er niet elk jaar extra geld hoeft te worden betaald aan landeigenaren. Het neemt ook de risico's weg die verbonden zijn aan gecertificeerde projecten die gedurende een zeer lange tijd constant financiële steun nodig hebben. 

Onze mening

Bij Tree-Nation zijn we van mening dat we, om onze missie om de wereld te herbebossen na te kunnen streven, moeten werken met zowel gecertificeerde als niet-gecertificeerde projecten. 

Niet-gecertificeerde projecten hebben zelden de schaal, het doel of de economische middelen om een certificeringsproces te doorlopen. Die projecten vertegenwoordigen de overgrote meerderheid van de herbebossingssector en we geloven dat veel kleinschalige projecten veel voordelen opleveren op het gebied van aanpassingsvermogen, biodiversiteitsbereik en economisch bereik voor de lokale bevolking. Deze projecten verdienen dan ook zeker onze steun. Door die projecten in een vroeg stadium te helpen, helpen we ze ook de schaal te bereiken om uiteindelijk in een later ontwikkelingsstadium certificering te verkrijgen. 

Samenvattend: we erkennen de voordelen en beperkingen van elk systeem en zijn van mening dat ze ook aantrekkelijk zijn voor verschillende doelgroepen. Met beide soorten projecten kunnen we een grotere impact hebben en onze missie beter nastreven. 

Voorbeeld van voordelen van niet-gecertificeerde projecten:

  • Een project ter bestrijding van woestijnvorming zal niet efficiënt zijn in het compenseren van CO2 maar zal uitblinken in het verbeteren van voedselzekerheid en landherstel. 
  • Een kleinschalig project zal zeer geschikt zijn om de biodiversiteit te vergroten, de boombedekking te vergroten of bedreigde soorten te beschermen, terwijl het oplossingen biedt die zijn aangepast aan en afgestemd op een specifiek gebied en een specifieke bevolking. 
  • De meeste Europese projecten zijn meestal niet CO2-gecertificeerd, omdat dit niet hun grootste voordeel is (bomen groeien langzaam en vangen dus langzaam koolstof af), maar ze kunnen de schade aan onze landschappen die voortkwamen uit de industrialisatie herstellen.