Wat is onze plantmethode?

Bij Tree Nation hebben we niet slechts één aanplant-methodiek. We geloven dat het belangrijk is om aan te sluiten bij lokale gewoontes en verschillende aanplant-technieken te promoten.

Plantmethode Kwekerij Zaailingen

Er bestaan veel verschillende aanplant-technieken. Sommige zijn zeer gebruikelijk en zijn ontstaan in de houtindustrie. Ze zijn vaak gericht op overlevingspercentage en opbrengst terwijl anderen meer gericht zijn op natuurlijke selectie of het behoud van de genetische verscheidenheid van een bepaalde lokale soort. 

Het is onze opvatting dat we geen winnaar moeten kiezen maar dat we een zekere competitie tussen de technieken moeten toestaan en altijd ruimte moeten laten voor leren en experimenteren. Daarom verschillen onze technieken van nagebootst dierlijk zaad- begraven tot aan de inzet van drones en hoogtechnologische oplossingen.

Iedere techniek heeft zijn voor -en nadelen. Een goed voorbeeld hiervan is de overlevingsgraad. Als je een hoog overlevingspercentage bereikt, lijkt dat erg succesvol, maar in feite betekent het ook dat je weinig natuurlijke selectie van de sterkste soorten toelaat. Op de langetermijn kan het resulteren in een bos met zwakkere bomen die minder resistent zijn voor plagen en ziektes. 

Heel belangrijk is dat onze oplossingen zich niet beperken tot hoe we de bomen planten, maar ook hoe we omgaan met lokale gemeenschappen die van die bomen zullen profiteren. Terwijl drones concurreren met vrijwilligers in sommige welvarende regio's, is het verstandiger om mankracht te gebruiken in gebieden waar we de levensstandaard willen verhogen door in goede en eerlijke banen te voorzien. Je kunt meer over onderhoud hier lezen.

Onderstaand lichten we de belangrijkste technieken en hun voordelen nader toe. We zullen snel een deel aan iedere projectpagina toevoegen waarin we aangeven welke aanplant technieken we voor elk project gebruikt hebben. 

 

Aanplant methodes:

Zaadje

  • Rechtstreeks zaaien

Het direct in de grond zaaien van zaad op de plek waar de bomen moeten komen. 

Voordelen: Deze techniek kan de kosten van regeneratie verlagen met wel 50% vergeleken met het aanplanten van zaailingen. Bomen groeien hard en passen zich goed aan hun omgeving aan.

Nadelen: Lage overlevingskans

 

Zaadjes

  • Rechtstreeks zaaien- Muvuca

Een directe zaaimethode die de verspreiding van zaad van honderden inheemse soorten over elke vierkante meter land inhoudt. 

Voordelen: In plaats van de planter maakt bij deze techniek de natuur zijn eigen selectie welke soort op welke plek groeit. In en soort Darwiniaanse natuurlijke concurrentiestrijd zal afhankelijk van de bodemsamenstelling de soort die het best is aangepast gaan groeien. Het zorgt ook voor meer natuurlijk verspreide vegetatie en dichte bebossing.

Nadelen: Lage overlevingskans en je hebt een groot aantal zaden nodig die mogelijk moeilijk te verkrijgen zijn.

 

Zaadje Bom

  • Rechtstreeks zaaien - Zaad-bom 

Eén of meerdere soorten zaad, verpakt in een samenstelling van klei en compost die het zaad beschermen tegen barre weersomstandigheden en zaad-etende dieren. 

Voordelen: Makkelijk hanteerbaar en snel aan te planten. Deze techniek kan ook gebruikt worden om zaadbommen in moeilijk toegankelijk gebieden af te werpen.

Nadelen: Het verpakken van het zaaigoed is erg tijdrovend. 

 

Zaaien vanuit de lucht

  • Rechtstreeks zaaien - Zaaien vanuit de lucht

De zaaitechniek om vanuit de lucht de zaden te laten vallen uit een drone, vliegtuig of helikopter. Deze methode zorgt voor verspreiding van zaden in moeilijk toegankelijke gebieden.

Voordelen: Deze techniek is nog steeds experimenteel maar wanneer goed uitgevoerd, kan het een goedkope en geautomatiseerde manier van grootschalige aanplant zijn.

Nadelen: Lage overlevingskans: een groot aantal zaden kan gewoon door wilde dieren worden opgegeten.

 

Boomkwekerij

 

zaailing

  • Herplant van opgekweekte zaailingen 

Overgang van zaailingen vanuit de kwekerij naar hun uiteindelijke plaats van bestemming. Zaailingen worden doorgaans tussen de drie en zes maanden opgekweekt voordat ze worden herplant, meestal gedurende het regenseizoen. De zaailing zakken zijn meestal van plastic. In dit geval worden de zaailingen verwijderd uit de zak en in de volle grond herplant.

Voordelen: Deze techniek is het meest toegepast bij bos aanplant. Het zorgt voor een ordelijke en professionele benadering bij het aanplanten van bomen met een grote controle op hoeveelheden aanplant, soorten en overlevingskans.

Nadelen: Verwijderen van de plastic zakken kan een probleem zijn. Zaailingen groeien in de kwekerij onder optimale condities en worden dan herplant in het wild. Ondanks dat bomen in de eerste jaren van herplant een hoge overlevingskans kunnen houden, zijn ze eenmaal in het wild minder aangepast aan hun omgeving.

 

zaailing

  • Herplant van opgekweekte zaailingen in biologisch afbreekbare zakken

Overgang van zaailingen vanuit de kwekerij naar hun uiteindelijke plaats van bestemming. In dit geval worden zakken gebruikt die biologisch afbreekbaar zijn. Ze hoeven dan ook niet verwijderd te worden. Dat verlaagt het risico op een transplantatie schok.

Voordelen: Deze techniek heeft het overduidelijke voordeel dat er geen plastic in het proces wordt gebruikt. 

Nadelen: Hogere kosten, moeilijker te produceren en vaak kwetsbaar om te verwerken. Zaailingen groeien onder optimale voorwaarden en worden daarna herplant in het wild, zodoende overleven veel zaailingen niet.

 

zaailing

  • Ondersteund natuurlijk herstel

Bescherming en behoud van natuurlijke boom-zaailingen in bosgebieden vragen verschillende technieken voor het verwijderen of verkleinen van obstakels voor natuurlijk bosherstel.

Voordelen: Het is een natuurlijke en gepaste benadering voor bestaand bosgebied en ook nog goedkoop. 

Nadelen: Met deze techniek duurt het langer om de resultaten te meten en zijn de bomen moeilijker te tellen.

 

boom met rode vruchten