1. Helpcentrum
  2. De wetenschap
  3. De wetenschap van klimaatverandering

Waarom is klimaatverandering de grootste bedreiging waarmee de mensheid vandaag wordt geconfronteerd?

Klimaatverandering is een zeer verontrustend probleem dat ons allemaal raakt en dit is waarom.

Klimaatverandering komt sneller dan we denken

Klimaatverandering is mogelijk het meest rampzalige en moeilijkste probleem waar we in ons bestaan mee te maken hebben gekregen.

Ondanks dat de gevolgen van de opwarming van de aarde nu al plaatsvinden, zoals meer overstromingen, droogte, extreme weersomstandigheden, woestijnvorming, slechtere oogsten en vluchtelingenstromen van honderden miljoenen mensen, hebben we toch een vals gevoel van veiligheid omdat die opwarming langzaam en jaar-na-jaar plaatsvindt.

Daarom stapt de wereld ook maar geleidelijk over op milieuvriendelijke oplossingen, waardoor tientallen jaren verstrijken voordat we echt gestopt zijn met het uitstoten van broeikasgassen en het verergeren van het probleem.

We kunnen klimaatverandering niet stoppen als we ontbossing niet stoppen

Bovenop dit alles worden bomen, onze belangrijkste bondgenoten in de strijd tegen klimaatverandering, in een alarmerend tempo omgehakt. Tegen 2021 zullen er naar schatting ieder jaar 15 miljard bomen omgehakt worden om ruimte te maken voor gewassen waarmee consumentenproducten gemaakt worden of voor meer vleesveehouderij.

Ondertussen proberen wij een antwoord te geven op dit probleem door zelf bomen te planten, maar met de huidige gezamenlijke inspanning van organisaties zoals Tree-Nation en overheden planten we maar zo’n 5 miljard bomen per jaar. Dat betekent dat we ieder jaar dus zo’n 10 miljard bomen verliezen.

Met dit tempo zouden we tegen 2100 geen regenwouden meer hebben en zelfs helemaal geen bomen meer tegen 2200.

Aangezien bomen ongeveer twee keer zoveel broeikasgassen opslaan als er momenteel in de atmosfeer zijn, zullen we, als we de ontbossing niet stoppen, onze planeet en onszelf verdoemen tot een uiterst gevaarlijke toekomst met wereldwijde temperaturen die deze eeuw met meer dan 4,0 °C stijgen, en mogelijk nog veel meer in de komende eeuwen.

De verantwoordelijkheid om dit probleem aan te pakken is bij ons gelegd. Ervoor zorgen dat het aantal bomen op deze planeet ieder jaar toeneemt in plaats van wachten tot er helemaal geen bomen meer zijn, is een van de belangrijkste missies die mensheid ooit zal moeten uitvoeren. 

Bij Tree-Nation zetten we ons in om tegen 2050 1 biljoen bomen te planten. Wij beschouwen de mijlpaal van 1 biljoen bomen als voldoende om een volledig einde te maken aan het voortdurende wereldwijde verlies van bomen. Hierdoor wordt in feite de ontbossing opgelost, terwijl ook minstens 250 miljard ton reeds uitgestoten CO2-deeltjes uit de atmosfeer kunnen worden opgevangen.

Lees hier meer over onze missie

Als we niet slagen, zal een groot deel van de wereldbevolking lijden

Als klimaatverandering in het huidige tempo doorgaat, zal dat leiden tot minstens 200 miljoen klimaatvluchtelingen tegen 2050. Als we een omslagpunt en een exponentiële temperatuurstijging van de aarde niet voorkomen, zal het aantal vluchtelingen tegen 2100 meerdere bevolkingscentra over de hele wereld compleet doen bezwijken.

Dit nieuws is zeker verschrikkelijk en beangstigend, maar we kunnen het probleem niet oplossen als we de ware risico’s en consequenties van langzaam handelen negeren.

Als je meer wil weten over de aspecten van klimaatverandering, neem dan een kijkje naar onze Eco Educatieserie.